Sekcja

O Naszej Sekcji

Znajomość siedliskoznawstwa oraz umiejętność wykorzystania wyników prac siedliskowych stanowi podstawę leśnictwa, zarówno w sferze gospodarczej, jak i przyrodniczej. Celem sekcji jest pogłębienie wiedzy z zakresu siedliskoznawstwa leśnego, rozwój siedliskoznawstwa w oparciu o najnowsze technologie wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych oraz promocja siedliskoznawstwa leśnego w społeczeństwie. Logo sekcji Nasze logo nawiązuje do istoty siedliskoznawstwa, jako nauki, której przedmiotem jest […]